Dask - Zorunlu Deprem Sigortası

Konut için koruma sağlayan diğer sigorta türü devlet tarafından sunulan zorunlu deprem sigortasıdır. Zorunlu deprem sigortası, deprem ve depremin neden olduğu yangın, yer kayması, infilak, tsunaminin konutunuza vereceği maddi zararlar için, poliçede tanımlı limitler dahilinde koruma sağlar. Bu kapsamda, uğranılan maddi zararlar nakit olarak karşılanır.

,