Kasko Sigortası

Kasko sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta türüdür.

Poliçe teminatı ne zaman başlar?

Poliçenin teminatı sigorta primin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) poliçe yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu dolayısıyla poliçe teminatı başlamaz.

Hasarım Olduğunda Ne Yapmalıyım? Hasar İhbarında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Hasar anında ilk yapılması gereken zaman kaybetmeden sigorta şirketine haber vermektir. Hasarın tazmini için azami hasar ihbar süresi 5 iş gününü kapsar ve hasarın ihbarı için birtakım belgeler gereklidir. Aracın çalınması halinde ise, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmalıdır. Ayrıca Rücu işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeler de, gecikmeden sigortacıya verilmelidir. Zararın tahmini miktarı ve söz konusu zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirilmelidir.

Hasar ihbarınızı yaparken sizden istenecek belgeler şöyledir:
 • Acente ve Poliçe No
 • Hasar Tarihi
 • Hasar Detayları
 • Tahmini Hasar Miktarı
 • Sigortalının Telefon Bilgisi
 • Poliçe Fotokopisi
 • Kaza Tespit Tutanağı
 • Alkol Raporu
 • İfade Tutanakları, Görgü Tespit Tutanağı
 • Sürücülerin Ehliyet ve Ruhsat Fotokopisi
 • Hasara Ait Fotoğraflar
 • Rehinli ve İpotekli Araçlarda Bankadan Alınacak Resmi Belgeler
 • Oto Hasarları İçin; Oto Servisinin Adresi, Telefon Numarası

Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir. Şirketler, teminatların geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler de oluşturmaktadırlar. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası,  Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası  gibi teminatlarda ek poliçelerle verilmektedir. Örneğin: Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, kasko sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

,