Tarsim - Tarım Sigortası

Tarım Sigortaları Havuzu Türkiye'de devlet destekli tarım sigortası poliçelerinin üretim ve hasar işlemlerinin yapılması, riskin paylaştırılması ve reasürans koruması için kurulan havuz.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları, Aşağıdaki Branşlarda Faaliyet Göstermektedir:
  • Bitkisel Ürün Sigortası
  • İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
  • Ağaç / Fidan Sigortası
  • Sera Sigortası
  • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
  • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
  • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
  • Su Ürünleri Hayat Sigortası
  • Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası 
,